Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci do lat 6 pt.”Za co lubię wakacje?”

Regulamin konkursu plastycznego dla dzieci do lat 6 pt.” Za co lubię wakacje?” . § 1. Organizator 1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „Za co lubię wakacje?” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul. Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego…