Konkurs dla blogerów

Regulamin konkursu dla blogerów pt.”Wrześniowe inspiracje kulinarne z ARC-POL Makarony Czaniec” . § 1. Organizator 1.Organizatorem i fundatorem nagród konkursu ogłoszonego na Facebooku pod nazwą „Wrześniowe inspiracje kulinarne z ARC-POL Makarony -Czaniec” (zwanego dalej jako: „Konkurs”) jest „ARC-POL Babiński” Spółka Komandytowa z siedzibą w Czańcu, ul.Dworska 30, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego…